Missie, Visie, Organisatie

Missie

De leden krijgen de kans om in De Ronde Venen Mahjong te spelen in groepsverband volgens de Nederlandse spelregels (NTS), Hong Kong mahjong, Sichuan mahjong (SBR) en Limiting mahjong (HLR)

Het lidmaatschap staat open voor volwassenen in De Ronde Venen e.o., die in staat zijn om zelfstandig, en met voldoende tempo, het spel te spelen; aspirant-leden met voldoende kennis van de spelregels kunnen incidenteel meespelen.

Visie

Het genootschap
  • organiseert vaste speelavonden, waarop de leden een vriendschappelijke, onderlinge competitie spelen,
  • draagt het spel uit, o.a. door demonstratie-spellen te spelen bij evenementen en/of in openbare gelegenheden,
  • beschikt over eigen spelmateriaal.

Organisatie

De organisatievorm is: genootschap.

Een genootschap is een informele, niet-commerciŽle organisatie met leden die gemeenschappelijke doelen nastreven. De leden worden genoten genoemd. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotgenoten aan het wel en wee van het genootschap. Een synoniem is gezelschap.

Opdat er sprake zou zijn van een genootschap dient een aantal vormelijke kenmerken aanwezig te zijn:
  • Omvang en samenstelling: Het aantal leden van een genootschap is beperkt. Een genootschap kan omvangrijk zijn, maar is nooit een massavereniging. Hieruit vloeit zijn enigszins besloten karakter voort. Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag.
  • Doelstelling: Het doel van een genootschap wordt door de leden zelf altijd met een zekere mate van ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit doel groot maatschappelijk belang heeft, of niet. Hieruit vloeit ook haar plechtig karakter en belang voor decorum voort.