Dinsdag-Avond
Mahjong Night

DinsdagAvond Mahjong Night

Mahjong-genootschap Pe‑ling™

MeMento feliX VIvere

anderhalve meter, ook bij mahjong
Anderhalve meter afstand, ook bij Mahjong
I.v.m. deze maatregel m.i.v. 12/3/'20: tot nader order geen mahjong-avonden

Het mahjong-initiatief (i.c. Jan J. Keevel) organiseert sinds 2016 mahjong-avonden op dinsdagavond.
De deelnemers vormen het Mahjong-genootschap* Pe‑ling.
Medio '16 - medio '19 open speelavonden in Wilnis en Mijdrecht
Vanaf '20 besloten speelavonden voor genodigden in Uithoorn en Mijdrecht (Bilderdijkhof, Meesters/Marickenland)

De deelnemers spelen volgens de Nederlandse spelregels NTS - bij voorkeur: NTS+
- Standaard (4 spelers)
- Sān má (3 spelers)
- Siamees (2 spelers)
NTS = NTS 2002
NTS+ = Enhanced NTS

Hoe meer varianten je actief speelt, hoe hoger je scoort.

Naast NTS(+) kent Pe-ling ook:
- Hong Kong Old Style mahjong (HKOS)
- Hedendaags Hong Kong mahjong (HK2017)Op incidentele Multi-Culti-avonden kunnen - ter leeringh en de vermaeck - ook varianten gespeeld worden die in China populair zijn:
- Limiting Mahjong (HLR)
- Shenzhen (Bang-bang)
- Bloody Mahjong (SBR)


Ervaren spelers kunnen ook kiezen voor:
- DutChi (experimenteel)

*: Een genootschap is een informele, niet-commerciële organisatie van personen die gemeenschappelijke doelen nastreven. Deze worden genoten genoemd. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotgenoten aan het wel en wee van het genootschap. Een synoniem is gezelschap.

Opdat er sprake zou zijn van een genootschap dient een aantal vormelijke kenmerken aanwezig te zijn:
  • Omvang en samenstelling: Het aantal leden van een genootschap is beperkt. Een genootschap kan omvangrijk zijn, maar is nooit een massavereniging. Hieruit vloeit zijn enigszins besloten karakter voort. Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag.
  • Doelstelling: Het doel van een genootschap wordt door de leden zelf altijd met een zekere mate van ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit doel groot maatschappelijk belang heeft, of niet. Hieruit vloeit ook haar plechtig karakter en belang voor decorum voort.

Disclaimer
Privacyverklaring