Sitemap | Home > Speelavonden > Abonnementen

Mahjong spelen - Abonnementen

Alle deelnemers aan de speelavonden dragen gezamenlijk de kosten voor zaalhuur, etc.
Daartoe worden er maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarabonnementen verkocht.
Deze lopen gelijk met de kalendermaanden, -kwartalen en -jaren volgens de Nederlandse Christelijke kalender.
(NB De interne competitie bestaat uit seizoenen, deze lopen gelijk met de Chinese kalender)

Nieuwkomers kunnen initieel een aantal Losse avonden betalen.

Tarieven 2021

Verwachte tarieven ná Covid19 (o.b.v. verwachte kosten zaalhuur en deelname)

Abonnement Prijs   Betalen per Netto per avond
(omgerekend)
Losse avond € 2,50   avond (bedoeld voor "Nieuwkomers") € 2,50
Maandkaart € 8,00     kalendermaand € 2,00
Kwartaalkaart € 21,00   3 kalendermaanden
(jan-mrt / apr-jun / jul-sep / okt-dec)
€ 1,75
Halfjaarkaart € 36,00   6 kalendermaanden
(apr-sep / okt-mrt)
€ 1,75
Jaarkaart € 72,00   12 kalendermaanden (feb-jan) € 1,50

De tarieven zijn incl. 1 koffie/thee/fris per avond.Restitutie
Uitsluitend indien door onvoorziene(!) omstandigheden een abonnement tijdens de looptijd wordt beëindigd, kan restitutie plaatsvinden. Indien het abonnement - na de datum van beëindiging - meer dan 4 speelavonden geldig zou zijn, dan kan dat deel van het abonnement worden gerestitueerd. M.a.w. de laatste 4 avonden van het abonnement worden niet gerestitueerd (i.v.m. reeds gemaakte kosten)


NB Abonnementen lopen per kalendermaand/kwartaal/jaar.
Het speeljaar resp. de competitie is verdeeld in 4 seizoenen volgens de Chinese kalender.
Disclaimer

  Het speeljaar resp. de competitie is verdeeld in 4 seizoenen volgens de Chinese kalender.

Chinese seizoenen