Menu | Home > Spelregels > Nederlandse spelregels > NTS+

NTS+ Mahjong voor 4 of 3 spelers

"Enhanced" NTS


Doel van NTS+ is om het spel eerlijker te maken. Hiervoor zijn er slechts een paar kleine aanpassingen nodig, deze zijn in dit document beschreven.

NTS+ ("Enhanced" NTS voor 4 of 3 spelers)

2019 Jan J. Keevel.
 • Een opvallend onderdeel van NTS is dat Oost dubbel ontvangt en betaalt.
  Dit zagen we al in de klassieke regels waar NTS van afgeleid is.
  Door deze regel kun je een speler een oor aannaaien door gevaarlijke stenen weg te leggen waardoor je grootste concurrent meer moet betalen dan jijzelf en/of iemand die je wilt bevoordelen.
  Andere varianten zijn wat dat betreft eerlijker (waaronder Hong Kong, MCR, etc.)
  Met de NTS+-regel 1 "veroorzaker betaalt dubbel" wordt de beloning eerlijker.

 • Een ander opvallend onderdeel is dat roekeloos spelen (al dan niet met opzet) niet wordt bestraft.
  Het is daardoor erg aantrekkelijk om met een wachtend limietspel roekeloos stenen weg te leggen. Helaas betalen de anderen daarvoor vaak de prijs.
  Met NTS+-regel 2 "Po: een kanon afschieten" betaalt de roekeloze speler meer dan de andere verliezers.
NTS+ is net als NTS bedoeld voor 4 spelers.
Voor 3 spelers (Sān m) gelden dezelfde aanpassingen/uitbreidingen.
Voor 2 spelers (Xiān (Siamees)) is er geen NTS+

Bovenstaande is een beknopte opsomming van de aanpassingen om NTS+ te spelen.
Voor een uitgebreide beschrijving ga naar:
Spiekbriefje 4 of 3 spelers (pdf)
2016 Jan J. Keevel

In geval van onduidelijkheden / tegenspraak: het desbetreffende Spiekbriefje gaat voor.