Menu | Home > Spelregels > Nederlandse spelregels > NTS+

NTS+ Mahjong voor 4 of 3 spelers

"Enhanced" NTS


Doel van NTS+ is om het spel eerlijker te maken.
Hiervoor zijn er slechts twee aanpassingen nodig, deze zijn in dit document beschreven.

NTS+ ("Enhanced" NTS voor 4 of 3 spelers)

2019 Jan J. Keevel.

Met slechts twee aanpassingen wordt NTS eerlijker:
 • Aanpassing 1
  Een opvallend onderdeel van NTS is dat Oost dubbel ontvangt en betaalt.
  Dit zagen we al in de klassieke regels waar NTS van afgeleid is.
  Andere mahjong-varianten zijn wat dat betreft eerlijker (waaronder Hong Kong, MCR, etc.).
  Met de NTS+-regel 1 "veroorzaker betaalt dubbel" wordt de beloning eerlijker.
  De beschreven regel is hetzelfde als bij Hong Kong mahjong (HKOS)

 • Aanpassing 2
  Een ander opvallend onderdeel is dat roekeloos spelen (al dan niet met opzet) niet wordt bestraft.

  Regelmatig worden roekeloos stenen weggelegd om 125 puntjes voor Wachtende Tweelingen te beschermen. Helaas betalen de anderen daarvoor vaak de prijs, van honderden tot duizenden punten.

  Andere mahjong-varianten zijn wat dat betreft eerlijker.
  Met NTS+-regel 2 "Po: een kanon afschieten" betaalt de roekeloze speler meer dan de andere verliezers.
  De beschreven regel is nagenoeg hetzelfde als bij Hong Kong mahjong (HKOS)
NTS+ is net als NTS bedoeld voor 4 spelers.
Voor 3 spelers (Sān m) gelden dezelfde aanpassingen/uitbreidingen.
Voor 2 spelers (Xiān (Siamees)) is er geen NTS+

Bovenstaande is een beknopte opsomming van de aanpassingen om NTS+ te spelen.
Voor een uitgebreide beschrijving ga naar:
Spiekbriefje 4 of 3 spelers (pdf)
2016 Jan J. Keevel
(pdf)
2019 Jan J. Keevel

In geval van onduidelijkheden / tegenspraak: het desbetreffende Spiekbriefje gaat voor.

Pe-ling, "the bird of the hundred intelligences"
Mahjong, het spel van 10.000 mogelijkheden
Pe-ling, de vogel van 100 vernuften

(c) 2016-2024   J.J. Keevel
(unless stated otherwise).
Mahjong, het spel van 10.000 mogelijkheden
Pe-ling, de vogel van 100 vernuften