Lidmaatschap

Wil je graag wekelijks Mahjong spelen in een vriendschappelijke sfeer?

Je hoeft je niet meteen vast te leggen. Om de sfeer te proeven en om uit te proberen of je het leuk vindt, mag je enkele keren vrijblijvend meespelen. Na die proefavonden vragen we je om lid te worden. In dat geval wordt je eerst 6 maanden aspirant-lid.

Het lidmaatschap staat open voor volwassenen in De Ronde Venen e.o., die in staat zijn om zelfstandig, en met voldoende tempo, het spel te spelen. De leden nemen deel aan de onderlinge competitie en aan onderlinge toernooien.
 
De leden kunnen (al dan niet namens Pe-ling) deelnemen aan open NTS-toernooien.
Van de leden wordt verwacht dat zij
  • zo vaak mogelijk in de vriendschappelijke, onderlinge competitie meespelen;
  • het spel helpen uitdragen door mee te doen aan demonstratiespellen en cursusavonden.
Verlaagde contributie:
Zolang het aantal spelers niet heel groot is, mogen we kosteloos spelen in de foyer van Stee-Inn (consumptie verplicht)

Daardoor kan de contributie/bijdrage worden verlaagd.
  • Kalenderjaar 2019: Contributie €12,00 per jaar p.p.
  • Kalenderjaar 2020: Contributie €15,00 per jaar p.p. (verwachting)
Op het moment dat we kosten gaan maken zal de normale contributie gelden (naar verwachting ca. €50 p.p.p.jr.; dit wordt t.z.t. tijdig aan de leden gemeld, het staat de leden op dat moment vrij om daar al of niet aan mee te doen.
Het lidmaatschap wordt voor een kalenderjaar aangegaan, en telkens stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd. De contributie wordt vooruitbetaald.

NB Naast de contributie geldt er in alle gevallen een entreegeld (€25) i.v.m. aanschaf materialen.
Aanvragen lidmaatschap   Disclaimer