Sitemap | Home > Speelavonden

Mahjong spelen - Speelavonden

Mahjong-initiatief Pe-ling organiseert sinds 2016 mahjong-avonden op dinsdagavond.
De deelnemers vormen het Mahjong-genootschap* Pe-ling.

Dinsdagavond Mahjong-avond
Locatie: Uithoorn / Mijdrecht
Dinsdagavond 19:30-22:00 uur
Vooraf aanmelden verplicht.
   
 
I.v.m. Covid19-maatregelen m.i.v. 12/3/'20: tot nader order geen mahjong-avonden.

De deelnemers spelen volgens de Nederlandse spelregels NTS
- Standaard (4 spelers)
- Sān mŠ (3 spelers)
- Siamees (2 spelers)

Deelnemers moeten in staat zijn om het spel zelfstandig en met voldoende tempo te kunnen spelen.
Naast de officiŽle spelregels zijn ook clubregels van toepassing.


Ter leeringh en de vermaeck
Incidenteel worden speciale avonden georganiseerd:
Toernooi-avonden, waarop 3 of 4 toernooironden worden gespeeld.
Thema-avonden, bijv.: NTS 501-challenge, waarbij minimaal 501 punten vereist zijn voor mahjong.
Multi-Culti-avonden, op deze avonden kunnen ook varianten gespeeld worden die in China populair zijn: Limiting Mahjong, Shenzhen (Bang-bang), Bloody Mahjong, etc.


*: Een genootschap is een informele, niet-commerciŽle organisatie van personen die gemeenschappelijke doelen nastreven. Deze worden genoten genoemd. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotgenoten aan het wel en wee van het genootschap. Een synoniem is gezelschap.

Opdat er sprake zou zijn van een genootschap dient een aantal vormelijke kenmerken aanwezig te zijn:
  • Omvang en samenstelling: Het aantal leden van een genootschap is beperkt. Een genootschap kan omvangrijk zijn, maar is nooit een massavereniging. Hieruit vloeit zijn enigszins besloten karakter voort. Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag.
  • Doelstelling: Het doel van een genootschap wordt door de leden zelf altijd met een zekere mate van ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit doel groot maatschappelijk belang heeft, of niet. Hieruit vloeit ook haar plechtig karakter en belang voor decorum voort.Het speeljaar resp. de competitie is verdeeld in 4 seizoenen volgens de Chinese kalender.Juni '16 - mei '19 open speelavonden in Wilnis en Mijdrecht

Vanaf '20 besloten speelavonden voor genodigden in Uithoorn (Bilderdijkhof) en Mijdrecht (Meesters/Marickenland)