Menu | Home > Speelavonden

Mahjong: Spelen - Speelavonden

Mahjong-initiatief Pe-ling organiseert sinds 2016 mahjong-avonden op dinsdagavond.

Heropening na Covid19 wordt verwacht begin 2022.


Op de speelavonden spelen de deelnemers een onderlinge competitie.

Alle deelnemers aan de speelavonden dragen gezamenlijk de kosten voor zaalhuur, etc. Daarnaast is het mogelijk om lid te worden van Mahjong-genootschap Pe-ling™.*
NB De tarieven voor speelavonden ná de lockdown zijn nog niet bekend.


Het speeljaar resp. de competitie is verdeeld in 4 seizoenen volgens de Chinese kalender.


Speelavonden

Dinsdagavond Mahjong-avond
Locatie: Uithoorn / De Ronde Venen
Dinsdagavond 19:30‑22:00 uur
Vooraf aanmelden verplicht.

T.g.v. COVID-19 zijn er tot nader order helaas geen speelavonden mogelijk.
NTS
De deelnemers spelen volgens de Nederlandse spelregels
- 4 spelers: Standaard
- 3 spelers: Sān má
- 2 spelers: Xiān (Siamees)

Mahjong tijdens de lockdown


Deelnemers moeten in staat zijn om het spel zelfstandig en met voldoende tempo te kunnen spelen.

Naast de officiële spelregels zijn ook clubregels van toepassing.
Mahjong met 4 spelers Mahjong met 3 spelers

Ter leeringh en de vermaeck
Incidenteel worden speciale avonden georganiseerd:
Toernooi-avonden
Thema-avonden, bijv.: NTS 501-challenge, waarbij minimaal 501 punten vereist zijn voor mahjong.
Multi-Culti-avonden, op deze avonden kunnen ook varianten gespeeld worden die in China populair zijn: bijv.: Limiting Mahjong, Bang-bang Mahjong, Bloody Mahjong.


*: Een genootschap is een informele, niet-commerciële organisatie van personen die gemeenschappelijke doelen nastreven. Deze worden genoten genoemd. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotgenoten aan het wel en wee van het genootschap. Een synoniem is gezelschap.

Opdat er sprake zou zijn van een genootschap dient een aantal vormelijke kenmerken aanwezig te zijn:
  • Omvang en samenstelling: Het aantal leden van een genootschap is beperkt. Een genootschap kan omvangrijk zijn, maar is nooit een massavereniging. Hieruit vloeit zijn enigszins besloten karakter voort. Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag.
  • Doelstelling: Het doel van een genootschap wordt door de leden zelf altijd met een zekere mate van ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit doel groot maatschappelijk belang heeft, of niet. Hieruit vloeit ook haar plechtig karakter en belang voor decorum voort.