Sitemap | Home > Speelavonden

Mahjong: Spelen - Speelavonden

Mahjong-initiatief Pe-ling organiseert sinds 2016 mahjong-avonden op dinsdagavond.
De deelnemers vormen het Mahjong-genootschap* Pe-ling.

Speelavonden

Dinsdagavond Mahjong-avond
Locatie: Uithoorn / Mijdrecht
Dinsdagavond 19:30-22:00 uur
Vooraf aanmelden verplicht.

De deelnemers spelen volgens de Nederlandse spelregels
- Standaard (NTS 4 spelers)
- Sān mŠ (NTS 3 spelers)
- Xǐ xǐ (NTS 2 spelers)

Geen speelavonden tijdens de lockdown.

Alternatieven voor mahjong tijdens de lockdown
Klik op de knop en lees meer onderaan de pagina ...

Op de speelavonden spelen de deelnemers een onderlinge competitie.
Het speeljaar resp. de competitie is verdeeld in 4 seizoenen volgens de Chinese kalender.

Alle deelnemers aan de speelavonden dragen gezamenlijk de kosten voor zaalhuur, etc. Daartoe worden er diverse abonnementen verkocht.

   

Deelnemers moeten in staat zijn om het spel zelfstandig en met voldoende tempo te kunnen spelen.
Naast de officiŽle spelregels zijn ook clubregels van toepassing.

Mahjong met 4 spelers Mahjong met 3 spelers

Ter leeringh en de vermaeck
Incidenteel worden speciale avonden georganiseerd:
Toernooi-avonden
Thema-avonden, bijv.: NTS 501-challenge, waarbij minimaal 501 punten vereist zijn voor mahjong.
Multi-Culti-avonden, op deze avonden kunnen ook varianten gespeeld worden die in China populair zijn: bijv.: Limiting Mahjong, Bang-bang Mahjong, Bloody Mahjong.


*: Een genootschap is een informele, niet-commerciŽle organisatie van personen die gemeenschappelijke doelen nastreven. Deze worden genoten genoemd. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotgenoten aan het wel en wee van het genootschap. Een synoniem is gezelschap.

Opdat er sprake zou zijn van een genootschap dient een aantal vormelijke kenmerken aanwezig te zijn:
  • Omvang en samenstelling: Het aantal leden van een genootschap is beperkt. Een genootschap kan omvangrijk zijn, maar is nooit een massavereniging. Hieruit vloeit zijn enigszins besloten karakter voort. Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag.
  • Doelstelling: Het doel van een genootschap wordt door de leden zelf altijd met een zekere mate van ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit doel groot maatschappelijk belang heeft, of niet. Hieruit vloeit ook haar plechtig karakter en belang voor decorum voort.


TopMahjong spelen tijdens de lockdown

Drie alternatieven om mahjong te spslen tijdens de lockdown.
- in je eentje
- met je mahjong-vrienden
- met de hele wereld

Alternatief 1: Alleen

Mahjong spelen in je eentje.
Met aangepaste spelregels kun je in je eentje mahjong spelen.

Alternatief 2: NTS Mahjong op afstand - LiŠo ()

Mahjong spelen m.b.v. video-bellen.
Er is geen speciale gamesoftware voor nodig. Je hoeft alleen maar een Mahjong-spel in huis te hebben en te kunnen videobellen (bijv. met Messenger, Skype, etc.)

Spelregels Mahjong op afstand (pdf)
Oorspronkelijk idee:
U3A (University of the Third Age, UK) www.u3a.org.uk/resources/subjects/363-mah-jong
and Peter Gregory: mahjong-britishrules.com

Alternatief 3: Online (MahjongTime.com)

Je kunt online spelen: zowel voor spelers van NTS, Klassieke spelregels als Hong Kong.

Speel je NTS? of
Speel je klassieke regels uit de vorige eeuw?
Een goed online alternatief voor beiden is ECR: European Classical Rules.
ECR zit tussen NTS en Klassieke spelregels, het is een harmonisatie van klassieke spelregels uit meerdere Europeese landen.
Voor NTS-spelers is het een sterk vereenvoudigde versie (Geen Pure Eenvoud, geen Slangen/Hof, geen Tweelingen)
De overstap van Klassieke spelregels uit de 1970s/1980s naar ECR is niet heel groot (Iets meer mogelijkheden)
Op de ECR-pagina vind je een spiekbriefje ECR.
 
Speel je Hong Kong?
Speel je HK2017? Online kun je HK Old Style spelen.
Grootste verschillen tussen HK OS en HK2017: alle verliezers betalen, iets minder verdubbelingen, iets andere omrekening van fan naar punten
Op de HK-pagina vind je een spiekbriefje HKOS.
 
Handleiding Online spelen bij MahjongTime (pdf)
Geschreven door Mahjongvereniging De Oostpoort


TopHet speeljaar resp. de competitie is verdeeld in 4 seizoenen volgens de Chinese kalender.Juni '16 - mei '19 open speelavonden in Wilnis en Mijdrecht

Vanaf '20 besloten speelavonden voor genodigden in Uithoorn (Bilderdijkhof) en Mijdrecht (Meesters/Marickenland)