Note: Downloads for rules and cheatsheets are supplied in both Dutch and English.

Nederlandse spelregels (NTS 2002)

Klassiek mahjong volgens Nederlandse spelregels

Mahjong veroverde de wereld in de jaren 20/30 van de 20e eeuw. Die klassieke Chinese regels hebben in nagenoeg elk land/elke regio een eigen variant gekregen.
In vele huiskamers wordt al decennia klassiek mahjong gespeeld volgens (familie)regels uit de jaren 70/80 van de vorige eeuw. Die regels wijken per familie / per regio vaak flink van elkaar af.
Eind 20e eeuw zijn die regels landelijk geharmoniseerd tot de Nederlandse ToernooiSpelregels (NTS)

Het spel van de 4 Winden, Majiang (麻将)

De spelregels voor NTS (met 4 personen) zijn opgesteld door de landelijke mahjong-commissie. Jelte Rep heeft deze gepubliceerd Het Groot Mahjongboek en Het Nieuw Mahjongboek.
Later zijn de NTS omarmd en gepubliceerd door de Nederlandse MahjongBond (NMB). De actuele versie is NTS 2002. officiŽle versie NTS2002
(NMB 180322)
officiŽle versie spiekbriefje NTS`2002
(NMB 180617)

De link naar mijn eigen versie van NTS2002 (bi-lingual) staat hieronder:

NTS Mahjong
Spelregels NTS
(in mijn woorden)
Spiekbriefje
NTS
Spiekbriefje voor 4 spelers en 3 spelers

Dutch rules
Dutch rules
(in my words)
Cheat sheet Dutch rules
Cheat sheet for 4 players and 3 players
In geval van onduidelijkheden / tegenspraak: Spiekbriefje NTS gaat voor.

De Nederlandse Toernooi-Spelregels zijn bedoeld voor vier personen.

Met de nodige aanpassingen kun je mahjong ook met 3 of 2 spelers spelen.
3
Sān māTM
NTS mahjong met drie spelers


©2017 Jan Keevel.
2
Siamees MahjongTM
NTS mahjong met twee spelers


© 2018 Jan Keevel.

Jan Keevel heeft in 2019 een "enhanced" versie van NTS ontwikkeld: NTS+TM ©2019 Jan Keevel.

NTS+ staat voor: NTS plus enkele verbetering waardoor het spel eerlijker wordt.

NB NTS+ is hier nog niet gepubliceerd; de hierboven vermelde publicaties betreffen NTS (zonder +) (ook genaamd: NTS2002)
Er is ook een speciale versie voor kinderen

Mahjong voor kinderen