Note: Downloads for rules and cheatsheets are supplied in both Dutch and English.

Hong Kong mahjong met drie spelers

De spelregels voor Hong Kong mahjong zijn bedoeld voor vier personen.
Je kunt mahjong ook met drie personen spelen. Om te spelen met drie personen zijn enkele aanpassingen/aanvullingen op de spelregels nodig.

Deze aanpassingen zijn in februari 2019 opgeteld door Jan Keevel o.b.v. de door hem opgestelde regels voor NTS mahjong met 3 spelers.

Hong Kong Sān nín Majiang of kortweg Hong Kong Sān mā (三妈)

Er gelden de volgende aanpassingen/aanvullingen t.o.v. het spelen met 4 spelers:
  1. De spelers zijn Oost, Zuid en West; er is geen speler Noord;
  2. Eenvoudige stenen van Tekens (2 t/m 8) doen niet mee;
  3. Er zijn 3 muren van elk 19 stenen breed;
  4. Open chows zijn niet toegestaan, m.u.v. het maken van Mahjong;
  5. Er zijn 6 rondes: 3 windenrondes en 3 drakenrondes.
Met 3 spelers verloopt het spel veel sneller dan met 4 spelers.
Je kan sneller veel punten scoren, daartegenover staat dat je bij winst slechts van twee andere spelers ontvangt (bij verlies betaal je ook slechts aan twee spelers)
 

De spelregels voor NTS met 3 personen zijn opgesteld door Jan Keevel:

HK mahjong
Spelregels
HK 3 spelers
Spiekbriefje
HK
Spiekbriefje voor 4 spelers en 3 spelers

HK mahjong
Dutch rules
HK 3 players
Cheat sheet
HK
Cheat sheet for 4 players and 3 players

Karakteristiek, klassiek mahjong volgens de hedendaagse Hong Kong spelregels

In geval van onduidelijkheden / tegenspraak: Spiekbriefje HK gaat voor.

Ook wel: Het Spel van de 3 Draken of Driehoek-Mahjong of Sān quē yī (Three missing one, 三缺一)