The making of ...

Ofwel: Waar komt dit Mahjong-initiatief vandaan?
 
Het begin Successen
 
- wordt vervolgd -


2019 september
Vanaf september speelt Pe-ling weer elke dinsdagavond op de vaste speellocatie bij Stee-Inn.

2019 juli-augustus
Tijdens de vakantieperiode speelt Pe-ling door!
In de maanden juli-augustus spelen we tijdelijk bij Meesters.

2019 februari
Na 3 jaar is er weer een cursus Mahjong bij stg. Tympaan-de Baat.


2019 januari
Pe-ling 2.0 is een onafhankelijke mahjong-club, waar meerdere varianten worden gespeeld: Hong Kong mahjong, Nederlandse spelregels, Siamees (o.b.v. NTS), Limiting mahjong en op verzoek ook SBR.


2018 december
Pe-ling stapt uit de Nederlandse MahjongBond.


2018 september
Vanaf september speelt Pe-ling weer elke dinsdagavond op de vaste speellocatie bij Stee-Inn.

2018 juli-augustus
Tijdens de vakantieperiode speelt Pe-ling door!
In de maanden juli-augustus spelen we tijdelijk bij Meesters.

"Meer cursussen Mahjong in De Ronde Venen"

2017 november
Het Mahjong-initiatief heeft geleid tot regelmatige mahjong-cursussen in De Ronde Venen. Ook in het seizoen 2017-2018 worden er bij stg. Paraplu cursussen gegeven.


2017 november
In samenwerking met stg. Paraplu wordt besloten om ook in seizoen 2017-2018 cursussen mahjong te organiseren.

De cursisten van de derde beginnerscursus spelen op 15 december een toernooi(tje).
Aansluitend wordt in januari de 2e vervolgcursus georganiseerd.

2017 september
Vanaf september speelt Pe-ling weer elke dinsdagavond op de vaste speellocatie bij Stee-Inn.

2017 juli-augustus
Tijdens de vakantieperiode speelt Pe-ling door!
In de maanden juli-augustus spelen we tijdelijk bij Meesters.

2017 januari
Het Mahjong-initiatief heeft geleid tot een mahjong-club in De Ronde Venen. De club heeft sinds januari 2017 betalende leden, heeft eigen speelmateriaal en is aangesloten bij de Nederlandse MahjongBond.


2017 januari
Acht cursisten beginnen aan de vervolgcursus, die bestaat uit enige herhaling en zaken die in de beginnerscursus niet aan bod zijn gekomen; daarnaast wordt dieper ingegaan op de "100 wonderen" van mahjong, en op de "10.000 mogelijkheden" om het spel te winnen.

Vooruitlopend op het formele lidmaatschap neemt de Nederlandse MahjongBond Pe-ling serieus: we worden uitgenodigd voor een voorzitters- (resp.spelleiders-)overleg m.b.t. de regels tijdens toernooien en software t.b.v. toernooien.

2016 december
In samenwerking met stg. Paraplu wordt besloten om voor de ex-cursisten van de twee beginnerscursussen in 2016 een vervolgtraject van 9 weken te organiseren in januari en februari 2017, bestaande uit 3 speelavonden + een vervolgcursus.

De cursisten van de tweede mahjong-cursus spelen op 16 december een toernooi(tje).
Een verslaggeefster van het Witte Weeklblad is er bij en schrijft er een mooi artikel over van bijna een halve krantenpagina.

"De tweede cursus Mahjong in De Ronde Venen"

2016 november
Ook de tweede mahjong-cursus in De Ronde Venen start met 13 cursisten!

2016 oktober
Aangemoedigd door het succes van de eerste cursus wordt in samenwerking met stg. Paraplu besloten om nog een beginnerscursus te organiseren.
Deze keer plaatst De Nieuwe Meerbode een flink artikel. Al snel volgen de eerste inschrijvingen.

2016 september
9/11 Pe-ling is inmiddels ruim 7 maanden "in oprichting". De cursus waarmee van start gegaan is, is inmiddels al ruim 3 maanden achter de rug. Tijd om de stand op te maken.

Mahjong is (een beetje) bekend geworden in De Ronde Venen; na de zeer succesvolle cursus in april/mei is een kleine groep ex-cursisten zeer enthousiast mahjong blijven spelen: elke dinsdagavond wordt er in de Stee-Inn een gezellig spelletje mahjong gespeeld.


2016 augustus
Tijdens de Open Dag van Willisstee/Stee-Inn spelen we demonstratiespellen.
Vele bezoekers laten zich de basisregels van het spel uitleggen ... voor hen is mahjong niet langer "dat klik-spelletje op de computer".
Twee personen worden meteen zo enthousiast dat ze op de eerste speelavond van het nieuwe seizoen komen voor een beginnerscursus.

2016 juni
Er wordt wekelijks mahjong gespeeld op een vaste plek en een vaste tijd. Op de eerste speelavond zijn er 7 spelers.
Al op de 3e speelavond zijn er 3 gastspelers.

2016 mei
12 cursisten halen de eindstreep en spelen het allereerste mahjong-toernooi(tje) in De Ronde Venen.

"De allereerste cursus Mahjong in De Ronde Venen"

2016 april
Tot de laatste dag bleven er met enige regelmaat nieuwe aanmeldingen komen.
De allereerste mahjong-cursus in De Ronde Venen start met 13 cursisten.

2016 maart
In maart verscheen het persbericht, dat werd helaas maar mondjesmaat opgepikt door de huisaanhuisbladen. Dus zelf een artikeltje schrijven op Dichtbij, en adverteren m.b.v. Facebook.
In de derde week van maart waren er al 6 aanmeldingen. 

2016 februari
Een idee hebben is niet heel moeilijk, het ook uitvoeren is wat anders.
Ik nam contact op met stg. Tympaan-De Baat met de vraag of het geven van een cursus mahjong in hun portfolio past. Ik werd enthousiast ontvangen, men wil graag faciliteren - daarmee had ik in elk geval een ruimte om de cursus te geven.
Ik nam contact op met de NMB. In eerste instantie heeft men serieus geprobeerd mij te verleiden tot het spelen van MCR. Uiteindelijk werden mijn NTS-plannen omarmt.
Ik kwam in contact met De Groene Draak waar Jelte Rep direct bereid was om ook in De Ronde Venen het mahjong te verkondigen.

2016 januari
Er zijn clubs en verenigingen, maar niet in De Ronde Venen. De dichtstbijzijnde zijn in Heemstede, Amstelveen, Hilversum, Alphen.

In de omringende plaatsen bleek de mahjongclub vaak ontstaan na een cursus.

"I have a dream"

De gedachte "Wat daar kan, kan hier ook" werd de aanleiding om een mahjong-initiatief te starten resp. een mahjong-gezelschap op te richten.

1986-2015
Mijn aantekening uit die tijd over de puntentelling, zoals wij die hadden vastgesteld heb ik nog steeds. De regels voor het spel zitten in mijn hoofd.
Met deze set van regels heb ik ook de afgelopen 30 jaar prima kunnen spelen. Weliswaar veel minder vaak, zeg maar sporadisch. De kinderen zijn wel besmet met het mahjong-virus. Met hen speel ik af en toe een spel mahjong.

1979-1985
Van 1979 t/m 1985 speelde ik mahjong dagelijks, tijdens de lunchpauze met een aantal "fanatieke" collega's.
Internet bestond niet, we moesten het hebben van het boekje in de mahjong-doos en een boekje van "Ken uw sport". Daarnaast hadden we diverse buitenlandse collega's die hun kennis inbrachten. Zo ontstond onze eigen set van regels.

Top & Menu
 
Blog door Jan Keevel
Initiatiefnemer van
Pe-ling
 
Het idee is geboren eind januari 2016.

Op 1 februari 2016 wordt Mahjong-initiatief Pe-ling gestart.

In april/mei 2016 is de allereerste cursus Mahjong in De Ronde Venen gegeven.

Sinds juni 2016 organiseert Mahjong-initiatief Pe-ling wekelijkse speelavonden georganiseerd voor de (aspirant-)leden.
De (aspirant)leden spelen met privé-spellen om geen onkosten te maken.

In de tweede helft van 2016 blijkt een Mahjong-"club" bestaansrecht te hebben.
In december 2016 wordt het mahjongen serieuzer: m.i.v. januari 2017 wordt eigen speelmateriaal aangeschat en gaan de deelnemers contributie betalen.
Tevens sluit Pe-ling zich aan bij de Nederlandse Mahjong Bond.

In 2017 ontwikkelt Jan Keevel een verbeterde versie van NTS voor 3 personen: San ma NTS.
Deze versie wordt omarmd door Jelte Rep, door Mahjong-genootschap Groene Draak en doorMahjongclub Groene Hart.

In 2018 ontwikkelt Jan Keevel NTS spelregels voor 2 personen: Siamees NTS-mahjong.
Demonstraties van dit spel tijdens NTS-toernooien worden enthousiast ontvangen.

Op 31 december 2018 stapt Pe-ling uit de NMB.
Pe-ling 2.0 is geboren; er wordt niet langer alleen volgens de Nederlandse spelregels gespeeld, maar ook Hong Kong mahjong en Limiting mahjong.

De spelregels voor HK worden afgestemd met Hong Kong mahjongclub Fu Hing.

In 2019 ontwikkelt Jan Keevel Hong Kong spelregels voor 3 personen: San ma HK, en voor 2 personen: Siamees HK.